Back to Primera
Sale!

COMBO 10 GÓI DẦU XẢ GIẢM RỤNG PRIMERA Greentea Biome Scalp Hair Moisturizer

90.000 VNĐ 78.000 VNĐ

Danh mục:

Mô tả

COMBO 10 GÓI DẦU XẢ GIẢM RỤNG PRIMERA Greentea Biome Scalp Hair Moisturizer

🌷𝐿𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑑𝑢̛̀𝑎.
🌷𝑁𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑜́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑜́𝑐 𝑑𝑒̉𝑜 𝑑𝑎𝑖. 𝑇𝑜́𝑐 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑣𝑎̀ đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑥𝑎̉.
🌷𝐿𝑎̀𝑚 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑟𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑜́𝑐 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑥𝑎𝑛ℎ, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑡𝑜́𝑐 𝑟𝑢̣𝑛𝑔 𝑑𝑜 𝐶𝑢̣𝑐 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑎̀ 𝐷𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐.
🌷𝑀𝑢̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑖 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑢̛̀𝑛𝑔.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “COMBO 10 GÓI DẦU XẢ GIẢM RỤNG PRIMERA Greentea Biome Scalp Hair Moisturizer”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *