Back to SULWHASOO
Sale!

Phấn nước che khuyết thế hệ mới SULWHASOO Perfecting Cushion [ NEW]

1.500.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ

Hết hàng

Mô tả

SULWHASOO CUSHION

97% - 전반적인 피부 표현 만족도*

완벽한 커버력

몇 번의 터치만으로 결점 없이 완벽한 피부

  • 전반적인 커버력 만족도 95%*
  • 모공 커버가 잘 되는 느낌 95%*
  • 기미/잡티 커버가 잘 되는 느낌 95%*
  • 피부의 칙칙함이 잘 커버되는 느낌 95%**

* 조사기관: LEENOA컴퍼니│조사기간: 2021.3.22-29 │
조사대상: 2839 한국 럭셔리 쿠션 유저 40명

PERFECTING

CUSHION

#시작부터완벽하게 #끝까지편안하게 #세미매트쿠션

하루 종일 숨 쉬듯 편안하면서도
완벽한 피부를 연출해주는 스킨케어링 쿠션

설화수 NO.1* 퍼펙팅 쿠션

* 설화수 브랜드 쿠션 매출액 기준

완벽한 커버력

부드럽고 탄력적인 촉감의 고커버 텍스처가 바르는 즉시 기미, 잡티는 물론
모공, 미세주름까지 몇 번의 터치만으로 결점 없이 완벽한 피부를 연출해 줍니다.

전반적인 커버력 만족도 95%*

* 조사기관: LEENOA컴퍼니│조사기간: 2021.3.22-29 │조사대상: 2839 한국 럭셔리 쿠션 유저 40명

편안한 지속력

피부에 얇게 펴 발리고 물들 듯 밀착되어 하루 종일 숨 쉬듯 편안한 메이크업을 선사합니다.

24시간 커버 / 윤기 / 보습 지속*
메이크업 후에도 피부 편안한 느낌 90%**

* 시험기관: ㈜글로벌의학연구센터│시험기간: 2021.2.15-18│시험대상: 2030 한국 여성 31명
** 조사기관: LEENOA컴퍼니│조사기간: 2021.3.22-29│조사대상: 2839 한국 럭셔리 쿠션 유저 40명

완벽한 스타일링의 완성

여성들의 우아하고 세련된 데일리 룩에서 영감을 받아 완성한 퍼펙팅 쿠션을 만나보세요.
클래식한 블라우스를 떠올리게 하는 아이보리 컬러와 우아한 측면 실루엣, 미니멀한 주얼리를 연상케 하는 화려한 골드 톤 메탈 소재와 섬세하게 각인 된 브랜드 로고까지 심플한 데일리 룩에 매치하여 모던한 분위기를 완성할 수 있습니다.

* 순수 금속 메탈 소재의 특성을 살리기 위한 제조 공정상, 제품 표면에 메탈 본연의 결 자국과 티가 남아있을 수 있습니다.
** 사용 후 반드시 리필 내용기 덮개를 꼼꼼히 닫아서 보관하시기 바랍니다.

완벽한 메이크업을 위한 퍼프

부드럽고 탄력적인 촉감의 퍼프가 손에 착 감기는 사용감을 선사하며 밀착력 높은 메이크업을 완성해줍니다.
주름과 끼임이 걱정되는 눈, 코 부분에 소량만 펴 바를 수 있고 입술 주변 부분만 깔끔하게 수정 화장을 할 수 있습니다.

부드럽게 잘 발리는 느낌 100%*
피부에 밀착감이 좋은 느낌 95%*

* 조사기관: LEENOA컴퍼니│조사기간: 2021.3.22-29│조사대상: 2839 한국 럭셔리 쿠션 유저 40명

다채로운 컬러

명도와 채도에 따라 세분화된 10가지 맞춤 컬러 솔루션으로 본연의 피부 톤과 유사한 자연스러운 피부 표현이 가능합니다.

사용법 TIP

파운데이션 사용 단계에서 퍼프에 내용물을 적당량 취해
피부 결을 따라 펴 바르고 가볍게 두드려 마무리합니다.
꼼꼼한 커버가 필요한 부위에는 퍼프로 얇게 덧발라 커버력을 더해 줍니다.

sulwhasoo perfecting new 2021
sulwhasoo perfecting new 2021

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phấn nước che khuyết thế hệ mới SULWHASOO Perfecting Cushion [ NEW]”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *